Polyurea Teknik Şartname

Kaplama Öncesi Zemin Nasıl Olmalı?

Polyurea uygulama öncesi beton mukavemeti kaplama için uygun olmalıdır, bu nedenle kaplama yapılacak beton en az C 25 tercihen C 30 – C 35 standardında olmalıdır.

Yüzeyde gevşek parçacık ve şerbet tabakanın olmaması gerekirken, yapılacak beton, düzgün perdahlanmış ve tepsi yapılmış olarak hazırlanmalı.

Uygulama öncesi yüzey kir, yağ, toz ve nemden arındırılmış olmalı, gevşek tabakalar uzaklaştırılmalı, kaplama sağlam betona yapılmalıdır.  Yüzyde oluşan şerbet tabakası Slim- Blast-track – freze makineleri ile kazıma işi yapılarak yüzeydeki toz tabakası vakum makine yardımı ile kaldırılmalıdır.

Uygulama yapılacak beton yeni veya ortam nemli ise nem ölçme cihazları ile betonun nemi ölçülerek kaplamaya uygun nem oranında olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Beton yeni dökülmüş ise yüzeylerde betonun priz süresi ortalama 20 gün beklenecek, zemin neminin azami değeri % 5 olduğu tespit edilecek, uygulama yapılacak zemin sıcaklığı 10-30 oC değerlerinde olmalıdır.

Nem oranının yüksek olduğu beton yüzeylerde kaplama işi yapılmaması gerekmektedir. Uygulama yapılması için betonun rutubet ve sıcaklık ideal değerlere ulaşması beklenmelidir.

Çok parlak yüzeylere kaplama yapılması doğru değildir bu nedenle kaplanacak beton yüzeylerde belli bir pürüzlülük sağlanmalı, şayet beton yüzey düzgün ve parlak olarak bitirilmiş veya her hangi bir kaplama yapılmış ise, betonun durumuna göre Slim- Blast-track – freze yapılarak pürüzlendirilmeli ve kalkan kısımlar tamamen satıhtan uzaklaştırılmalıdır.

Polyurea Uygulaması Aşamaları

Polyurea Kaplama uygulamaları sol da açıkladığımız aşamalarına dikkat edilmesi gerekir. Bu süreçte kullanılacak ürünlerin linkini aşağıda sırasıyla sunuyoruz.
Epoksi Zemin Astarı
Polyurea Geçis Astarı
Saf Polyurea
Poliüretan UV Boya